Reptilhjärnan

Hejsan
Nu ska jag skriva en text till samlingen psykologi
Jag tänkte skriva lite om reptilhjärnan som jag glömmt de riktiga namnet på...
Den har hand om ens grundbehov, föda, fotplanting, flykt och försvar (det 4a F-en) den hjärnan tar över när vår storhjärna fungerar sämre, tex. när vi blir rädda eller när vi blir fulla.
Den har också hand om de undermedvetna, hur vi uppfattar oliak ansiktsutryck. Jag tänkte göra en liten demostration om hur stor skillanden med ögonbrynen gör, jag har gort en liten bild i paint som vanligt och alltig är lika på alla exempel förutom ögonbrynen.
Ser ni vad stor skillanden är(?), detta är alltså din reptilhjärnas uppgift att lösa och den påvärkar hur du handlar.. så en arg blick kan påvärka hela din dag..

Reptilhjärnan handlar när du blir rädd  genom att;
Spela död, du för svårt att prata du glömmer vad du ska säga du blir stel, får inget saliv i munnen måste svälj flera gånger.. ja du ska va död alltså inte kunna prata, känner du igen dig på scen?
Springa iväg, ja du bärjar pilla på saker, hålla på med fickorna/pennor eller gå runt framåt till baka, hela din kropp vill fly
Agera aggresivt, du spänner dig, blir stel, du spänner käkarna och drar ihopp ögonen.. pupillerna blir
små

Allt detta uppfatar peroner i din omgivning och behandlar dig på de sättet deras undemedvetna styr de till, så ser du aggresiv ut blir ofta människor rädda, så sluta upp alla Emos att se så jävla sura och deprimerade ut, inte konstigt ni inte får vänner!

image126

Energier

Jag tänkte dra en korfattad slutsats om energier..

Allting som finns, te.x tankar, kännslor har en vis väglängd och en vis vibration..
Tex upprörda rädda tankar eller glada lyckliga tankar har en egen unik våglängd, såklart är ingen signal/våglägn den samma(!) för inga kännslor är identiska (antar jag), de utgår jag ifrån!

Även tankar/vågorna påvärkar hur någon står.. känner man sig hotad och otrygg ställer man sig gärna nära en stolpe, vägg, eller sitter ner... och slår armarna i kors ev. benen !

Even hur man håller axlarna  (http://moorelly.blogg.se/2007/april/psykologi-eller-nagot.html) hur man gestikulerar eller hur man har ögonlocken eller het änket VAD man pratar om.. ev. het tyst
ja det är alla påvärkade utifrån, inte endast från ditt inre utan du är en i en otroligt stor bit av påvärkan

Även när man haft umgänge en längre tid med någon påvärkas dialekt, kroppspråk och peronlighet en liten bit,
allt för att man ska hunna ha en bra komunikation.

Är tex någon van vid att vara nertryckt av fammiljen, får den kanske hängande axlar blir lite grå och går lite släpigt, det märker männsikor fort, energin läser hjärnen automatiskt, och dom vet att dänna människa är lätt att påvärka!

Intressant

    

Som vuxet barn, dvs. då man vuxit upp med missbruk i familjen, finns det vissa uppfattningar om vilka problem som följer av detta och som man måste oförskylt brottas med i livet.  Följande lista är hämtad ifrån boken "VUXNA BARN TILL ALKOHOLISTER" av Janet Geringer Woititz.1.  Barn till alkoholister gissar sig till vad som är normalt.


2.  Barn till alkoholister har svårt att fullfölja ett projekt.


3. Barn till alkoholister ljuger när det vore lika enkelt att tala sanning.


4. Barn till alkoholister dömer sig själva utan förbarmande.


5. Barn till alkoholister har svårt att ha roligt.


6. Barn till alkoholister tar sig själva på mycket stort allvar.


7. Barn till alkoholister har problem med nära relationer.


8. Barn till alkoholister överreagerar på förändringar dom inte har kontroll över.


9. Barn till alkoholister söker ständigt godkännande och bekräftelse.


10. Barn till alkoholister uppfattar sig själva som annorlunda.


11. Barn till alkoholister är extremt ansvarstagande eller extremt oansvariga.


12. Barn till alkoholister är extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det.


13. Barn till alkoholister är impulsiva. De har en tendens att ge sig in i situationer utan att först begrunda alternativa möjligheter eller tänkbara konsekvenser. Denna impulsivitet leder till förvirring, självförakt och kontrollförlust. Enormt mycket tid går åt till att försöka reda ut konsekvenserna av gjorda misstag.


Många människor kan säkert känna igen sig i detta, även dom som har haft en s.k. lycklig barndom. Men det är graden av problem och att vuxna barn har flertalet av ovanstående problematik som gör det svårare i livet.


Grunden i inlärning

Detta inlägg skulle också kunna passa under fliken djur då ja arbetar på detta sätt för att lära in! 
aja
Varför vi gör som vi gör?

Människan är ganska invecklad om man går in på detaljer,vi är lika djur på olika plan även om man gärna förtänger detta.


Till att börja med så lär vi in kunskap som djur gör. Jag kan ta några exempel.

När du är liten så kommer en hund och biter dig, du blir ju självklart rädd och chansen är stor att du kommer att vara rädd för hundar efter det.


Eller ta ett föl ? den blir slagen utav en människa, det ger samma effekt, fölet blir antagligen rädd för människor.

Det beror på att när vi lär in saker, har vi en sorts belönings system, händer det en vis sak när vi agerar på att vist sätt, då prövar vi det igen och fungerar det fortsätter det på samma sätt, vi lär oss att det blir konsekvenser för ALLA handlingar, bra som dåliga skapar de ett beteende, ju oftare det blir samma konsekvens på samma beteende som innan ju starkare sätter sig beteendet i personen i fråga.


 

Ett exempel är att när du var liten och inte fick som du ville, kanske du börjar med att skrika, till slut fick du som du ville, då har då fått en "belöning" för det du gjort, och du prövar antagligen samma metod igen. Uppkommer samma reaktion vid liknade handlingar sätter sig det här beteendet djupare.

Om detta beteende är bra eller dåligt går ju inte att avgöra, men med detta i bagaget kan barnet som vuxen ha problem på jobbet eller i skolan te.x.

Så beteendet som lärs in måste passa in i vårat samhälle, annnars är det o-önskat.

Det här har att göra med att vi lättare ska kunna skydda oss och få bra saker.
 

Som hundar, när en hund hoppar mot en dör (av misstag), om den öppnas så har dom lärt in grunden till ett beteende. Det är då man direkt ska (om detta beetende inte är önskat) göra så den vet att det inte tjänar på att göra detta, om den vet att den får springa ute om den hoppar mot dörren lär den fortsätta att göra så, tills konsekvensen blir sämre en belöningen, genom att den blir bestraffad för detta beteende, i såfall tjänar den inte längre på att hoppa mot dörren och den bryter sitt handlande och istället så blir det negativt att handa så som hunden gort innan och den undviker då detta beetende.

Vi vill även generalisera så mycket som möjligt, även detta här för att skydda oss, t.ex. att en vis sorts människa utfört våld mot dig, kan du tycka det blir obehagligt att vara med den typen utav människor för att skydda dig, detta är fördomar som skyddar dig för framtiden, bra eller dåligt.

Eller katternas bit och bus lekar kan jämföras med barnens sätt att lära in när det t.ex. leker mamma pappa och barn.
Det är viktigt att man får leka när man är mindre, för att lära in det mänskliga beteendet och sociala samspelen.

Det finns psykiska sjukdomar som gör att man inte kan lära in de grunderna, och då blir det ofta väldigt mycket problem för denna person beroende på hur grava syndromerna är. Ett exempel på psykisk störning är aspergers syndrom eller ADHD .


 

Så hur olika är vi egentligen djuren? Många val vi tar är väldigt lika djurens beteende.

Om vi blir hotade tar vi antagligen en sorts skyddsställning som påminner om djurens. Det är mycket vi gör som djur gör, det här är bara en liten del av allt.

Konsekvent beteende är grunden för att lära in.

I vår tid har de satt sina spår (Djur beteendet), att man vill passa in i grupper och att man ska var som alla andra för att riskera att inte bli utstöt.

Det är som i hönsens rangordningar. Den starkaste störste högst upp (Största tuppen) det svagaste längst ner, de höns som har högre rang får hacka på den som är under. Hack kycklingen är en som har lägst rang. Den dör oftast i förtid.  Men det är på gott och ont, efter som om de svagaste hela tiden dödas och hönsen förökar sig sparas alltid det fysiskt ?starkaste?. Det kan jämföra med människornas sätt att mobba andra, frysa ut det svaga och annorlunda.

För att en grupp ska fungera måste ju alla prata samma språk. Och rädslan för att själv vara annorlunda får en att ogilla de som inte är som en själv.

Alla människor har behov utav att synas och uppmärksammas. Man vill hällre bli hatad en helt bortglömd t.ex. det blivit för att människorna ska tvingas leva i grupp, detta beteende är starkare hos vissa och svagare hos andra. Men varför är det så?

Jo just för att alla i en grupp ska förstå varandra, och veta vad som förväntas av de.

Det är därför man har ett stort behov utav bekräftelse, detta beteende är starkare om man inte fått det som liten. T.ex. ens föräldrar överger en kan man göra väldigt mycket för att få bekräftelse på senare, oftast kan beteendet vara mycket destruktivt. Om man från 1 år ålder till 5års ålder inte fått rätt uppmärksamhet har man inte fått rätt sorts uppmärksamhet 80% av sitt liv. Medan en som mellan 35-40 inte fått uppmärksamhet och konsekvent beteende endast har fått fel sorts uppmärksamhet 12.5 % av sitt liv. Så ju äldre man är, ju tåligare blir man alltså.

Jag kan ta ett exempel. Har t.ex. mamman stött bort sitt barn när den var mindre, kommer hela deras relation vara rubbad. Barnet kan då när den blir äldre göra allt för att få den bekräftelsen den aldrig fått ta in alla % den missat (vilket är mycket när den är liten). T.ex. att göra destruktiva saker, skära sig med rakblad t.ex. eller söka uppmärksamhet hos det andra könet efter som det är relativt lätt att få det och blir antagligen utseende fixerad och får sämre självförtroende.

Barnet kan också vara frustrerat.

Alltså har man en trygg bakgrund, man har fått samma konsekvenser till oönskat beetende blir barnet tryggt i sig själv, de vet vad som förväntas av andra, och den vet vad som händer (oftast) om den handlar på ett visst sätt.

Det är även viktigt att berömma önskat beetende, annars kan barnet bli osäker och inte veta när den gjort rätt.

Man måste även berömma barnet för att vara den den är, annars så tror barnet att den inte kan göra saker den inte brukar göra för att fokusen ligger på att alltid betee sig rätt, de drar den hellre trygga kort och gör som den alltid har gort.

Medan ett barn som fått mycket beröm för sin personlighet vågar prova nya saker efter som då inte berömmelsen ligger i själva handlandet.

Och som jag skrev ovan så är människan villig att göra vad som helst för att få bekräftelse.

Alltså gör den vad som krävs, ser människan väldigt bra ut spelar den ofta på de, ser den mindre bra ut spelar den ofta på personligheten.

Vilket gör att människor som ser bra ut, trivs med andra människor som ser bra ut för de pratar samma språk (som jag skrev ska man prata samma språk i en grupp) och då stöter du ofta ut andra som inte passar in.

Vilket skapar olika grupper beroende på uppväxt osv..


(COPYRIGHT - Lisen Lord)


Hejsan

Tankar för idag
http://www.the-true-quest.com/_mgxroot/page_10785.html
 otroligt intressant, att få se hur en annan mänsiska resonerar osv..

Jag blir ganska rädd, att inte veta sanningen, jag tycker inte om kännslan av att veta att jag kanske gör helt fel, de vi är inlärda att göra, tror vi är rätt, och vi handlar efter de.

Det är som en polis som tar årder från en galning, polisen tror att han gör något bra, men i själva värket lyder han bara en galning.

Jag tycker det är viktigt att ifråga sätta saker, jag har alltid gort de. Därför kan många komma i konflikt med mig, för de tycker jag är jobbig som ifråga sätter onödiga saker, men de som dom tycker är nödvändigt och vad jag tycker är de är ju olika. Vad har de då för anledning att bli sura på mig?

Jag blir så lätt stressad också.. älskar lugna männsikor de ger mig tid.. alla har olika tid perspektiv, mitt är nog ganska långsamt!

Foton


Bilder
Här lägger jag fram yttligare fotton jag tagit som förut är alla copyright av mig,
alla bilder är alltså tagna av mig! Inget är redigerat, förutom röda ögon då :-P


image52
image55image50
image51
image53


image54Foton

Hadde tängkt att här lägga upp bilder jag fottat, copyright på alla bilder!

Måler när jag fottar är att fånga det vackra som finns i allt! I alla saker finns det något som betraktaren kan tycka är fint, och jag tycker det är det som är roligt, få värkligehetsen sekund fångas på en bild, återskapa kännslorna osv..!
---------

image27image28image29image30image31image33image32image35image37image38image40image39image36

Psykologi eller något!

image26

Okay jag tar detta i samma veva som förra inlägget.
Det handlar om hur starkt färger kan påverka, detta som kroppsspråk för många undermedvetet, te x. vad man tar på sig, hur det passar humöret osv..
Färgerna på kläderna är väldigt bra, för dels skickar det signaler till omgivningen om hur du mår och hur de ska behandla dig bättre, sedan om du te x. varit deprimerad och tar på dig färgstarka kläder kan det hjälpa dig.
Chackran som sitter i dig som energi flöden som tar till och byter energi. Om ditt solarplexus chackra har fått som ett sorts stopp och är segt, inte har bra flöde, kan man genom färger stötta upp detta och det "helas" för det är de som healing går ut på, läka energi med annan energi!

Om man utvecklar teorin kan man ha växter, stenar osv.. Aja det får jag ta en annan gång!
Hur som hälst kan mäniskor som har stilar som metal, goth, synt osv.. få problem med energierna! Det börjar bli destruktiva och det blir en ond cirkel, ju mer de mår dåligt ju mer svart klär de sig!


Psykologi eller något!

image25 Mängder av språk finns, du kan många av de, men kanske inte använder det medvetet som tex. kropps språket.
Ett exampel på när du ändvänder kroppspråket är när du argumenterar, då är det bra att veta vad du gör för att tex. vå överläge! Eller när du träffar nya människor! Så börja bli medveten om de!

Jag fixade i paint några roliga snabba bilder nu för att illustrera! Om någon vill kan den skicka bättre bilder! Om du motfömodan vill ta bilderna till din sida eller så, säg gärna till!

Om man undrar hur de kunnat blivit SÅÅ suddiga är det för man inte kan ladda upp paint bilder här på bloggen så tvingades till att omkonvertera de, och :P njaou då blev det så här!

Det är i allafall 4st bilder, kollar man på de olika bilderna ser man hur mycket det övgör om axlarna skuts tillbaks någon cm eller hur man har huvet, bena osv.. :-)


P.S mitt flimmer hår växer ut i halsen eftersom jag slutat röka vilket kliar så in i h-vette :S och känns som jag vill spy! men det är det värt ;-)


Jag

Saker jag ska göra till hösten!

1.)
Fixa mitt modellande nu har allt förmånga tjatat och tipsat mig för jag bara ska få sitta här och göra ingenting så drar in till sthlm så fort det går kanske nästa vecka då ska jag dra till nicola och vara på en fest :)   (Nicole är för alla er som inte vet en kompis jag fick när jag gick i skolan på ösermalm jag lämnade henne i 5an då jag flyttade, året därpå flyttade hon till central am till Nicaragua och kom hem först 2005 förra julen)

2.)
Spela trummor, som jag har länge tängkt på de, börjar antagligen redan i veckan!

3.)
Humm ska nog öva lite mer på att måla av saker så jag blir duktig.

Självklart mycket mer saker jag ska fixa tills vintern men tog i stora drag!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psykologi?
Har du någonsin tängk på varför man sätter dig någonstans i ett rum?
Går du in och sätter dig längst fram i rumet med ryggen mot dören har du inte kontroll alls, sätter du dig brevid dörren har du kontroll över hela rumet! Sätter du dig längst bak med ryggen mot dörren visar du antagligen att du inte vill bli störd, ja tänk nästa gång du sätter dig varför du sätter dig just där, så kommer du se att du sätter dig där du gör av en anledning!
För att tänka till extra mycket, tänk i ditt huvud vart du skulle trivas minst och fundera på varför, eller kolla på andra människor, du kan se lite hur de mår, känner sig osv.. :-) Lycka till! En stor grupp brukar oftas sätta sig långt bak för att vara ostörda på te. x. ett café!